ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ II ΤΕΣΤ Πρώτο

ΑΕΜ

ΒΑΘΜΟΣ Α' ΤΕΣΤ

ΒΑΘΜΟΣ Β' ΤΕΣΤ

11/12/2005

ΒΑΘΜΟΣ Γ' ΤΕΣΤ

18/01/2006

2781

10

   

2798

10

   

2877

9

   

2887

10

   

2888

0

   

2903

10

   

2952

10

   

2977

10

   

3015

10

   

3027

0

   

3066

10

   

3086

10

   

3105

10

   

3175

0

   

3254

5

   

3256

0

   

3685

9

   

3717

9

   

3833

9

   

3920

9

   

3926

10