ΘΕΜΑΤΑ 1ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001 – 2002

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι”

ΘΕΜΑ (10 Μονάδες)

Δίδεται αρχείο με όνομα dedomena.dta. Σε κάθε σειρά του αρχείου υπάρχουν δύο αριθμοί. Ο πρώτος αριθμός παίρνει δύο τιμές μόνο 0 και 1. Το 0 σημαίνει ότι η μέτρηση είναι σωστή (για τον επόμενο αριθμό) και το 1 ότι η μέτρηση είναι λανθασμένη και ο επόμενος αριθμός δεν πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν. Οι σειρές δεν ξεπερνούν τις 10.000. Ο δεύτερος αριθμός είναι η πραγματική τιμή της αντίστασης. Όλες οι αντιστάσεις έχουν ονομαστική τιμή 10ΚΩ.

Να υπολογίσετε:

1.     Τον μέσο όρο όλων των αντιστάσεων.

2.     Να γράψετε σε νέο αρχείο την πραγματική τιμή της αντίστασης και την απόκλιση από τον μέσο όρο.

Οι παραπάνω υπολογισμοί να γίνουν μόνο για τις σωστές μετρήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν πίνακα και να βάλετε όλα τα στοιχεία μέσα σε αυτόν. Φυσικά μόνο τις σωστές μετρήσεις.

                                                                                            Ο Διδάσκον

Χριστοφορίδης Σοφοκλής