ΘΕΜΑΤΑ 1ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001 – 2002

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ”

ΘΕΜΑ 1ο (2 Μονάδες)

Να αποδείξετε την σχέση:

ΘΕΜΑ 2ο (3 Μονάδες)

Βρείτε όλες τις λύσεις της εξίσωσης:

(n!)! = (2n)!

ΘΕΜΑ 3ο (2 Μονάδες)

Να σκιαγραφήσετε τα παρακάτω σύνολα:

(A – B) – C  και  A – (B – C).

ΘΕΜΑ 4ο (3 Μονάδες)

Δείξτε ότι για οποιονδήποτε ακέραιο n >1

.

                                                                                            Ο Διδάσκον

Χριστοφορίδης Σοφοκλής