Σοφοκλής

«Ένα κράτος, όπου η αυθάδεια και η ελευθερία τού να κάνει κανείς ό,τι θέλει μένουν ατιμώρητα, μπορεί να είναι κανένας σίγουρος γι' αυτό, ότι μετά από ένα ευτυχισμένο ταξίδι τελειώνει βυθισμένο μέσα στην άβυσσο.»

«Καθετί στον κόσμο, με τη δουλειά αποχτιέται.»

 

Αστα να πάνε

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

 

Θέματα Εξετάσεων
(2014/06)
Σειρά Α
Χατζης Βασέιλιος




Backgrounds

Προγραμματισμός

Μαθηματικά